หลักสูตรการดูแลจิตใจในวิกฤตโควิด-19

แนะนำหลักสูตรการดูแลจิตใจในวิกฤตโควิด-19 (Introducing the Mind Care Program)

หลักสูตรการดูแลจิตใจในวิกฤตโควิด-19
วันที่ 1 : ฝึกสมาธิ ช่วยลดความว้าวุ่นใจจากโรคโควิด 19

หลักสูตรการดูแลจิตใจในภาวะโควิด-19
วันที่ 2 : ฝึกสติพื้นฐานในการทำกิจต่างๆ

การดาวน์โหลด ระฆังสติ Application Thai MIO

หลักสูตรการดูแลจิตใจในภาวะโควิด-19
วันที่ 3 : ฝึกสติในการกิน

หลักสูตรการดูแลจิตใจในวิกฤตโควิด-19
วันที่ 4 : สติควบคุมอารมณ์

หลักสูตรการดูแลจิตใจในวิกฤตโควิด-19
วันที่ 5 : สติใคร่ครวญ
หลักสูตรการดูแลจิตใจในวิกฤตโควิด-19
วันที่ 6 : สติสื่อสาร
หลักสูตรการดูแลจิตใจในวิกฤตโควิด-19
วันที่ 7 : สติเมตตา
หลักสูตรการดูแลจิตใจในวิกฤตโควิด-19
วันที่ 8 : สติเป็นวิถี