บทความต่างประเทศที่น่าสนใจเกี่ยวกับ COVID-19

การศึกษาผลกระทบจากภาวะเหนื่อยล้าจากโรคระบาดที่มีต่อปัญหาด้านสุขภาพจิตภายใต้สถานการณIการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในนักศึกษามหาวิทยาลัย

COVID-19, mobile health and serious mental illness

Anticipating and Mitigating the Impact of the COVID-19 Pandemic

Multidisciplinary research priorities for the COVID-19 pandemic: a call for action for mental health science

แนะนำหนังสือใหม่

จดหมายเหตุสุขภาพจิตไทย ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 (ธันวาคม 2562 - ธันวาคม 2563)

Archives of Thai Mental Health during COVID-19 (December 2019 - December 2020)

จดหมายเหตุ COVID-19 รวมพลัง ร่วมใจ ฝ่าภัยวิกฤต

Alcohol and the coronavirus pandemic: individual, societal and policy perspectives

พลังสุขภาพจิต หรือที่เรียกว่า อาร์คิว (RQ: Resilience Quotient) คือ ความสามารถทางอารมณ์และจิต ใจในการปรับตัวและฟื้นตัวกลับสู่ภาวะปกติภายหลังที่พบกับเหตุการณ์วิกฤต

This textbook provides a clear understanding of leadership needs in today’s business world, explained within the scope of hard and soft leadership skills. It captures qualities and skills such as spirituality, empathy, moral behavior, mindfulness, empathy, problem solving, self-confidence, ambition, knowledge, global understanding, and information technology.

The book is organized so as to address in separate sections first the preparatory topics of medicine (clinical and epidemiological), science in general, and statistics (mathematical); then topics of epidemiological research proper; and, finally, topics of ‘meta-epidemiological’ clinical research.

This book is an outgrowth of our efforts to improve our own instruction of child and adoles cent assessment skills. We found that existing textbooks were not serving us well. Most of them were encyclopedic, edited volumes that were (1) uneven in the quality across chapters and/or (2) not geared either in format or level of presentation for beginning graduate instruction. The few single- or co-authored volumes available tended to lack the breadth of coverage we deemed necessary


 

 

 


 

 

ข่าวประกาศและประชาสัมพันธ์

ท่านสามารถศึกษาเรื่องกัญชาทางการแพทย์ได้จาก http://www.medcannabis.go.th/

ท่านสามารถติดตามการแจ้งเตือนโรคปอดอักเสบโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (Novel Coronavirus 2019 Pneumonia) ได้จากเว็บไซต์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

DMH Infographics

Link ข้อมูลทางการวิจัยด้านสุขภาพจิต

บทความด้านสุขภาพจิต

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมสุขภาพจิต
แบบทดสอบด้านสุขภาพจิต
ฐานข้อมูลวิจัย