ระเบียบการใช้บริการ

ผู้มีสิทธิใช้ห้องสมุด

  • เจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต กรมต่างๆในกระทรวงสาธารณสุข นักเรียน/นิสิต และประชาชนทั่วไป


การทำบัตรสมาชิก

  • บัตรสมาชิกถาวร ได้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำกรมสุขภาพจิต ประจำตึกกรมสุขภาพจิต
  • บัตรสมาชิกชั่วคราว ได้แก่ ลูกจ้างชั่วคราวกรมสุขภาพจิต เจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต และเจ้าหน้าที่กรมต่างๆ ภายในกระทรวงสาธารณสุข
  • ผู้มีสิทธิทำบัตรสมาชิก ให้นำรูปถ่าย จำนวน ๑ รูป มาทำบัตรสมาชิก

การยืมหนังสือ และสิ่งพิมพ์ต่างๆ ทุกครั้งต้องทำการยืมด้วยตนเอง

  • การยืมหนังสือและสิ่งพิมพ์ต่างๆ ทุกครั้งต้องการยืม ต้องยืมด้วยตนเอง
  • ยืมได้ครั้งละ ๗/ เล่ม / ๑๔ วัน
  • ผู้ต้องการยืมต่อยืมได้อีก ๒ ครั้งติดต่อกัน หลังครบกำหนดส่งคืน
  • วารสารฉบับล่าสุด ยืมได้ ๒ เล่ม/๑ วัน (หลังเวลา ๑๕.๓๐ น.)


ผู้ที่ไม่เป็นสมาชิก ไม่สามารถยืมหนังสือได้สามารถยืมถ่ายเอกสารได้เท่านั้น กรณีส่งคืนหนังสือช้ากว่าที่กำหนด

  • ปรับโดยการไม่ให้ยืมติดต่อกันเป็นเวลา ๒ สัปดาห์
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้