eLearning

แหล่งเว็บไซต์ที่จัดหลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์ในรูปแบบของ MOOC: Massive Open Online Course ทั้งในประเทศและต่างประเทศ สำหรับให้ผู้สนใจเรียนรู้คอร์สต่าง ๆ ด้วยตนเองโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

E-Learning ของกองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต

E-Learning ของกองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต

Chula MOOC

คอร์สเรียนออนไลน์ฟรีที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

CMU MOOC

คอร์สเรียนออนไลน์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

PSU MOOC

คอร์สเรียนออนไลน์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

MUx MOOC

คอร์สเรียนออนไลน์ของมหาวิทยาลัยมหิดล

KHAN ACADEMY

khan academy

UDACITY

Udacity

edx

edx

Thai MOOC
 
Thai MOOC เป็นระบบบทเรียนออนไลน์แบบเปิดเพื่อมหาชน (Thailand Massive Open Online Course) พัฒนาโดยโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (Thailand Cyber University) โดยมุ่งเน้นบทเรียนเพื่อการศึกษาตลอดชีวิต และมีหลักสูตรจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศไทยที่เข้าร่วมโครงการ
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้