เด็กในพื้นที่ทุรกันดาร เป็นกลุ่มเปราะบางที่ต้องเร่งช่วยเหลือ

อัพเดทล่าสุด: 2022-02-11  |  28 ผู้ชม  |  Infograhpic

เด็กในพื้นที่ทุรกันดาร เป็นกลุ่มเปราะบางที่ต้องเร่งช่วยเหลือ