หนังสือใหม่

จดหมายเหตุสุขภาพจิตไทย ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 (ธันวาคม 2562 - ธันวาคม 2563)

Archives of Thai Mental Health during COVID-19 (December 2019 - December 2020)

จดหมายเหตุ COVID-19 รวมพลัง ร่วมใจ ฝ่าภัยวิกฤต

Alcohol and the coronavirus pandemic: individual, societal and policy perspectives

พลังสุขภาพจิต หรือที่เรียกว่า อาร์คิว (RQ: Resilience Quotient) คือ ความสามารถทางอารมณ์และจิต ใจในการปรับตัวและฟื้นตัวกลับสู่ภาวะปกติภายหลังที่พบกับเหตุการณ์วิกฤต

This textbook provides a clear understanding of leadership needs in today’s business world, explained within the scope of hard and soft leadership skills. It captures qualities and skills such as spirituality, empathy, moral behavior, mindfulness, empathy, problem solving, self-confidence, ambition, knowledge, global understanding, and information technology.

The book is organized so as to address in separate sections first the preparatory topics of medicine (clinical and epidemiological), science in general, and statistics (mathematical); then topics of epidemiological research proper; and, finally, topics of ‘meta-epidemiological’ clinical research.

This book is an outgrowth of our efforts to improve our own instruction of child and adoles cent assessment skills. We found that existing textbooks were not serving us well. Most of them were encyclopedic, edited volumes that were (1) uneven in the quality across chapters and/or (2) not geared either in format or level of presentation for beginning graduate instruction. The few single- or co-authored volumes available tended to lack the breadth of coverage we deemed necessary

Researchers in psychophysics examine the link between the physical measurement of a stimulation and the psychological measurement of this stimulation. Psychophysicists are primarily interested in three types of capabilities: detecting stimuli, discriminating them, and estimating their value (scaling). The first two types are associated with the fundamental concepts of absolute threshold and differential threshold, respectively

Through 50 case studies, learners are provided opportunities to apply ABA principles, processes, and practices to a range of scenarios across the life span. These scenarios offer a simulated platform for learners to design, implement, and evaluate behavior-change programs for children, adolescents, adults, and seniors across a range of home, school, and community settings.