การพยาบาลผู้สูงอายุ เล่ม 2

Last updated: 2020-04-15  |  521 จำนวนผู้เข้าชม  | 

การพยาบาลผู้สูงอายุ เล่ม 2

  • ชื่อเรื่อง การพยาบาลผู้สูงอายุ เล่ม 2
  • ผู้แต่ง ศิริรัตน์ ปานอุทัย...[และคนอื่นๆ],บรรณาธิการ, 
  • สำนักพิมพ์ เชียงใหม่ : โครงการตำรา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2560
  • เลขเรียกหนังสือ WT104 ก492 ล.2 2560

ตำรา การพยาบาลผู้สูงอายุ เล่ม 2 เป็นหนังสือเกี่ยวกับความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคและการดูแลผู้สูงอายุ เนื้อหาตำราก่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักศึกษาพยาบาล เพื่อใช้การศึกษาให้เกิดประโยชน์ ในการประกอบการศึกษาด้านผู้สูงอายุ http://library.dmh.go.th/dmh/dublin.php?&f=dublin&ID=14207#.Xpabj8gzZPY