ผู้ช่วยดูแลผู้สูงอายุ : ผู้ดูแลที่เป็นทางการและแนวทางในการประกันคุณภาพในประเทศไทย

Last updated: 15 เม.ย 2563  |  340 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ผู้ช่วยดูแลผู้สูงอายุ : ผู้ดูแลที่เป็นทางการและแนวทางในการประกันคุณภาพในประเทศไทย

  • ชื่อเรื่อง ผู้ช่วยดูแลผู้สูงอายุ : ผู้ดูแลที่เป็นทางการและแนวทางในการประกันคุณภาพในประเทศไทย
  • ผู้แต่ง ศิริพันธุ์ สาสัตย์ (บรรณาธิการ)
  • สำนักพิมพ์ กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555
  • เลขเรียกหนังสือ WT21 ผ749 2555

ผู้ช่วยดูแลผู้สูงอายุ : ผู้ดูแลที่เป็นทางการและแนวทางในการประกันคุณภาพในประเทศไทย / ศิริพันธุ์ สาสัตย์ (บรรณาธิการ)

Link: http://library.dmh.go.th/dmh/dublin.php?&f=dublin&ID=11392#.XpaLHsgzZPZ