คําแนะนํามาตรการดูแลภาวะวิกฤติสุขภาพจิต (psychological crisis intervention) ใน การระบาดของโรคปอดบวมจากโคโรนาไวรัส 2019 ของประเทศจีน: รูปแบบโรงพยาบาล West China

Last updated: 11 เม.ย 2563  |  494 จำนวนผู้เข้าชม  | 

คําแนะนํามาตรการดูแลภาวะวิกฤติสุขภาพจิต (psychological crisis intervention) ใน การระบาดของโรคปอดบวมจากโคโรนาไวรัส 2019 ของประเทศจีน: รูปแบบโรงพยาบาล West China

 

อ้างอิง:
Zhang J, Wu W, Zhao X, Zhang W. Recommended psychological crisis intervention response to the 2019 novel coronavirus pneumonia outbreak in China: a model of West China Hospital. Precis Clin Med. 2020;3(1):3–8.