การจัดการความเครียดของบุคลากรสุขภาพระหว่างการแพร่ระบาดของ COVID-19 Managing Healthcare Workers’ Stress Associated with the COVID-19 Virus Outbreak

Last updated: 11 เม.ย 2563  |  608 จำนวนผู้เข้าชม  | 

การจัดการความเครียดของบุคลากรสุขภาพระหว่างการแพร่ระบาดของ COVID-19 Managing Healthcare Workers’ Stress Associated with the COVID-19 Virus Outbreak


อ้างอิง:
Managing Healthcare Workers' Stress Associated with the COVID-19 Virus Outbreak [Internet]. Washington DC: U.S. Department of Veterans Affairs; c2020 [cited 2020 Mar 24].