มุมมองด้านสุขภาพจิตและจิตสังคมของการระบาด COVID-19 ADDRESSING MENTAL HEALTH AND PSYCHOSOCIAL ASPECTS OF COVID-19 OUTBREAK

Last updated: 2020-04-11  |  673 จำนวนผู้เข้าชม  | 

มุมมองด้านสุขภาพจิตและจิตสังคมของการระบาด COVID-19  ADDRESSING MENTAL HEALTH AND PSYCHOSOCIAL ASPECTS OF COVID-19 OUTBREAK


อ้างอิง:
Interim Briefing Note: Addressing mental health and psychosocial aspects of COVID-19 outbreak (Version 1.5) [Internet]. Geneva: The Inter-Agency Standing Committee (IASC); c2020 [cited 2020 Mar 27].