พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 (ฉบับปลดล็อกกัญชา)

Last updated: 2020-04-22  |  241 จำนวนผู้เข้าชม  | 

พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 (ฉบับปลดล็อกกัญชา)

ชื่อเรื่อง : พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 (ฉบับปลดล็อกกัญชา)

ผู้แต่ง : คณะวิชาการ The Justice Group

ปีที่พิมพ์ : กันยายน 2562

จำนวนหน้า : 293 หน้า

สำนักพิมพ์ : กรุงเทพฯ : พิมพ์อักษร, 2562

เลขหมู่หนังสือ : KPT3092.A58 พ371 2562

พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 (ฉบับปลดล็อกกัญชา) ซึ่งมีการแก้ไขเพิ่มเติมใหม่ ปัจจุบัน ในส่วนของกัญชานั้นปรากฏผลวิจัยว่าสารสกัดจากกัญชามีประโยชน์ทางการแพทย์ เพื่อเปิดโอกาสให้สามารถนำกัญชาและพืชกระท่อมไปทำการศึกษาวิจัยเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และสามารถนำไปใช้ในการรักษาภายใต้การดูแลและควบคุมของแพทย์ได้ กฎกระทรวงที่สำคัญและตัวอย่างการขอรับใบอนุญาตครอบครองยาเสพติดให้โทษ พร้อมทั้งพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2559 ซึ่งเป็นพระราชบัญญัติที่มีความสำคัญมารวบรวมไว้ด้วย

link :http://www.library.dmh.go.th/dmh/dublin.php?ID=14364&RESOURCE_TYPE=&adm=on#.Xp_ZHF4zZ9A