รายชื่อ นิตยสาร/วารสาร ฉบับพิมพ์

รายชื่อวารสารฉบับพิมพ์ที่บอกรับสำหรับการให้บริการ ณ ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต
image
ชื่อวารสาร: ขายดี by แก้จน
เจ้าของ: บริษัท เวิร์คพอยท์ พับลิชชิ่ง จำกัด
ISSN: 1686-0896
ภาษา: ไทย
กำหนดออก: รายเดือน
ห้องสมุดมีตัวเล่ม: ปีที่ 7, ฉ. 3-85 (2553) ; ปีที่ 8, ฉ. 86-96 (2554) ; ปีที่ 9, ฉ.97-110 (2554-56)
ชื่อวารสาร: เซมิคอนดักเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ = Semiconductor electronics journal
เจ้าของ: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
ISSN: 0125-1015
ภาษา: ไทย
กำหนดออก: รายเดือน
เว็บไซต์: http://www.semi-journal.com
ห้องสมุดมีตัวเล่ม: ปีที่ -, ฉ. 69-88, 90-97, 99-106, 109, 113-114, 117, 123-127, 129, 155-216, 218-229, 231-235, 238-257 (2539-46) ;
ฉ. 258-270 (2547)
ชื่อวารสาร: ชีวจิต
เจ้าของ: บริษัท อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์ จำกัด
ISSN: 1513-086X
ภาษา: ไทย
กำหนดออก: รายปักษ์
เว็บไซต์: http://www.cheewajit.com
ห้องสมุดมีตัวเล่ม: ปีที่ 6, ฉ. 138, 140-141, 143 (2547) ; ปีที่ 7, ฉ. 148-149, 151, 168 (2548) ; ปีที่ 8-14, ฉ. 169-339 (2548-55) ;
ปีที่ 15, ฉ.340-364 (2555-56) ; ปีที่ 16, ฉ.365-384 (2556-57) ; ปีที่ 17, ฉ. 385-408 (2557-58) ; ปีที่ 18, ฉ. 409, 411-435 (2558-59)-ปัจจุบัน
image
ชื่อวารสาร: ไซแอนซ์ อิลลัสเตรเต็ด = Science Illustrated 
เจ้าของ: บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จำกัด 
ISSN: 2229-0346
ภาษา: ไทย
กำหนดออก: รายเดือน
เว็บไซต์: http://scienceillustratedthailand.com
ห้องสมุดมีตัวเล่ม: ฉบับที่ 54 (2558) ; ฉบับที่ 55-66 (2559) ; ฉบับที่ 67-78 (2560)-ปัจจุบัน
ชื่อวารสาร: ทางอีศาน
เจ้าของ: บริษัท ทางอีศาน จำกัด
ISSN: 2286-6418
ภาษา: ไทย
กำหนดออก: รายเดือน
เว็บไซต์: http://e-shann.com
ห้องสมุดมีตัวเล่ม: ปีที่ 1, ฉ. 1-12 (2555-56) ; ปีที่ 2, ฉ. 13-36 (2556-58) ; 
ปีที่ 3, ฉ. 37-39 (2558) ; ปีที่ 4, ฉ. 40-48 (2558-59) ; ปีที่ 6, ฉ. 61-72 (2560-61) -ปัจจุบัน
image
ชื่อวารสาร: เทศาภิบาล
เจ้าของ: กรมการปกครอง
ISSN:  0125-4006
ภาษา: ไทย
กำหนดออก: รายเดือน
ห้องสมุดมีตัวเล่ม: ปีที่ 87, ฉ. 10-12 (2535) ; ปีที่ 88, ฉ. 3-4, 6-11 (2536) ; ปีที่ 90, ฉ. 10-12 (2538) ;
ปีที่ 91, ฉ. 1-4, 9-12 (2539) ; ปีที่ 92-100, ฉ. 1-12 (2540-48) ; ปีที่ 101, ฉ. 8-11 (ส.ค.-ธ.ค. 2549) ; 
ปีที่ 102-107, ฉ. 1-12 (2550-55) ; ปีที่ 108, ฉ.1-12 (2556) ; ปีที่ 109-111, ฉ.1-12 (2557-60)-ปัจจุบัน
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้