บทความแปล Covid-19 กับสุขภาพจิต

สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับการบริโภคแอลกอฮอล์และโรคโควิด-19 Alcohol and COVID-19: what you need to know

ข้อเสนอเชิงนโยบาย โควิด-19 และความจำเป็นใน การดำเนินงานสุขภาrจิต Policy Brief: COVID-19 and the Need for Action on Mental Health (อ้างอิง:พันธุ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์, โชษิตา ภาวสุทธิไพศิฐ, อธิบ ตันอารีย์, สุทธา สุปัญญา, วรรณวิไล ภู่ตระกูล. แปลและเรียบเรียง. ข้อเสนอเชิงนโยบาย: โควิด-19 และความจำเป็นใน การดำเนินงานสุขภาพจิต. กรุงเทพฯ : สำนักวิชาการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต ; 2563)

มุมมองด้านสุขภาพจิตและจิตสังคมของการระบาด COVID-19 ADDRESSING MENTAL HEALTH AND PSYCHOSOCIAL ASPECTS OF COVID-19 OUTBREAK

การจัดการความเครียดของบุคลากรสุขภาพระหว่างการแพร่ระบาดของ COVID-19 Managing Healthcare Workers’ Stress Associated with the COVID-19 Virus Outbreak

มาตรการดูแลภาวะวิกฤติสุขภาพจิตในการระบาดของ COVID-19: รูปแบบโรงพยาบาล West China

คําแนะนํามาตรการดูแลภาวะวิกฤติสุขภาพจิต (psychological crisis intervention) ใน การระบาดของโรคปอดบวมจากโคโรนาไวรัส 2019 ของประเทศจีน: รูปแบบโรงพยาบาล West China Recommended psychological crisis intervention response to the 2019 novel coronavirus pneumonia outbreak in China: a model of West China Hospital

มาตรการดูแลช่วยเหลือทางจิตใจสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด COVID-19 Psychological interventions for people affected by the COVID-19 epidemic

Coronavirus: Why You Must Act Now Politicians, Community Leaders and Business Leaders: What Should You Do and When? ที่มา : https://medium.com/@tomaspueyo/coronavirus-act-today-or-people-will-die-f4d3d9cd99ca

COVID-19 ทำไมแต่ละประเทศต่างกัน Review by Dr Pubsy

คําแนะนําด้านสุขภาพจิตและจิตสังคมในช่วงการระบาดของ COVID-19 Mental Health and Psychosocial Considerations During COVID-19 Outbreak 12 มีนาคม 2563 แปลและเรียบเรียงโดย อ. นพ. ธีรยุทธ รุ่งนิรันดร ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้