โคโรน่าไวรัส: ทำไมคุณต้องทำตั้งแต่วันนี้ Coronavirus: Why You Must Act Now

Last updated: 11 เม.ย 2563  |  772 จำนวนผู้เข้าชม  | 

โคโรน่าไวรัส: ทำไมคุณต้องทำตั้งแต่วันนี้  Coronavirus: Why You Must Act Now

 
อ้างอิง:
Tomas Pueyo. Coronavirus: Why You Must Act Now Politicians, Community Leaders and Business Leaders: What Should You Do and When?. San Francisco CA: medium.com; 2020 Mar 10 [cited 2020 Mar 13].