ผลการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ : แนวทางการปรึกษาเชิงจิตวิทยาทางเทคโนโลยี

Last updated: 26 ส.ค. 2565  |  712 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ผลการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ : แนวทางการปรึกษาเชิงจิตวิทยาทางเทคโนโลยี

เดิมมีแนวทางและกรอบแนวคิดการบริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาในรูปแบบเดิม เช่น การปรึกษาแบบพบหน้า จากการศึกษาเรื่อง "แนวทางการปรึกษาเชิงจิตวิทยาทางเทคโนโลยี : การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ" พบว่า แนวทางและกรอบแนวคิดการบริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาผ่านช่องทางสื่อเทคโนโลยีรูปแบบต่าง ๆ ส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับการรักษาความลับและการจัดการข้อมูล (ร้อยละ 82.4) มาตรฐานการชี้แจงและการลงนามยินยอม (ร้อยละ 52.9) การประเมินและการปรึกษาหรือบำบัด มาตรฐานความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ขอบเขตการให้บริการและความรับผิดชอบ และหลักการความปลอดภัยของการให้บริการ (ร้อยละ 47.1) มาตรฐานการพัฒนาบริการ (ร้อยละ 41.2) การเข้าถึงความรวดเร็ว ความสะดวกสบายในการรับบริการ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในด้านการแพทย์ (ร้อยละ 29.4) การจัดบริการที่สอดคล้องกับกฎหมาย (ร้อยละ 23.5) การศึกษาและการวิจัย (ร้อยละ 17.6) และการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ (ร้อยละ 5.9) โดยสามารถนำไปปรับใช้เป็นกรอบหรือแนวทางให้บริการปรึกษาผ่านเทคโนโลยี สามารถประยุกต์กับกิจกรรม การให้บริการตามมาตรฐานที่สอดคล้องกับจรรยาบรรณ กฎหมาย และแนวทางปฏิบัติของแต่ละวิชาชีพ

อ่านเพิ่มเติมทาง : https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jmht/article/view/252663

#cite
ภาสกร คุ้มศิริ, ศุภวิชญ์ แสนเทพ, ธัญญาภรณ์ คำแก้ว, ธนาภรณ์ กองพล. แนวทางการปรึกษาเชิงจิตวิทยาทางเทคโนโลยี : การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ. วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย. 2565;30(2):171-83.

#วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย #ข่าวเผยแพร่วิชาการสุขภาพจิต

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้