ผลวิจัยพบ การเล่นเกม "อีสปอร์ต" มีผลทางบวกที่เอื้อให้ผู้เล่นเกมสามารถพัฒนาต่อยอดได้ แต่ก็ส่งผลกระทบทางสุขภาพจิตหลายประการ

Last updated: 16 ม.ค. 2566  |  209 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ผลวิจัยพบ การเล่นเกม "อีสปอร์ต" มีผลทางบวกที่เอื้อให้ผู้เล่นเกมสามารถพัฒนาต่อยอดได้ แต่ก็ส่งผลกระทบทางสุขภาพจิตหลายประการ

ผลวิจัยพบ การเล่นเกม "อีสปอร์ต" มีผลทางบวกที่เอื้อให้ผู้เล่นเกมสามารถพัฒนาต่อยอดได้ แต่ก็ส่งผลกระทบทางสุขภาพจิตหลายประการ
.
เดิมการแข่งขันเกมชิงรางวัลได้รับการยอมรับในสังคมมากขึ้น แต่มีเด็กป่วยเป็นโรคติดเกมเพิ่มมากขึ้นหลังจากอีสปอร์ตได้รับการรับรองเป็นกีฬาในปี พ.ศ. 2560 การศึกษาเรื่อง "การศึกษาเชิงคุณภาพเกี่ยวกับผู้เล่นเกมมืออาชีพ : คุณลักษณะ เส้นทางอาชีพ และผลกระทบในมิติด้านจิตสังคม" โดยสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้เล่นเกม ครอบครัว เพื่อน ครูหรืออาจารย์ของผู้เล่นเกม ผู้ที่ทำงานในวงการเกมและอีสปอร์ต และผู้ที่ทำงานด้านการส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชน รวมทั้งหมด 53 คน พบว่า
- คุณลักษณะสำคัญสำหรับการเป็นผู้เล่นเกมมืออาชีพที่ดี ได้แก่ ความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ความใฝ่รู้ การพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ความฉลาดทางอารมณ์ และการได้รับการสนับสนุนที่ดีจากครอบครัว
- การเล่นเกมอีสปอร์ตมีผลทางบวกที่เอื้อให้ผู้เล่นเกมสามารถพัฒนาต่อยอดได้ แต่ก็มีผลทางลบหลายประการ
- ผู้ที่อยู่ในเส้นทางอาชีพผู้เล่นเกมอาจมีความแตกต่างหรือคล้ายคลึงกับเด็กติดเกม ขึ้นอยู่กับระดับความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และการบริหารเวลาของผู้เล่นเกม ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้เล่นเกมต้องปรับตัวให้เหมาะสมด้วยตนเอง โดยมีปัจจัยแวดล้อมที่สามารถช่วยสนับสนุนให้ผู้เล่นเกมเกิดการพัฒนาตนเองได้
.
การศึกษานี้สามารถนำผลที่ได้ไปเป็นประเด็นในการมุ่งพัฒนาเด็กและเยาวชนเพื่อเสริมสร้างปัจจัยสนับสนุนให้มีพฤติกรรมการเล่นเกมอย่างเหมาะสม และลดผลกระทบทางลบในกลุ่มผู้เล่นเกม
.
อ่านเพิ่มเติมทาง : https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jmht/article/view/256508
.
#cite
ณัฐพร กังสวิวัฒน์, ชาญวิทย์ พรนภดล, วิมลทิพย์ มุสิกพันธ์, สมบูรณ์ หทัยอยู่สุข. การศึกษาเชิงคุณภาพเกี่ยวกับผู้เล่นเกมมืออาชีพ : คุณลักษณะ เส้นทางอาชีพ และผลกระทบในมิติด้านจิตสังคม. วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย. 2565;30(3):250-63.
.
#วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย #ข่าวเผยแพร่วิชาการสุขภาพจิต

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้