ผลวิจัยพบ "โปรแกรมสติบำบัดรูปแบบออนไลน์" สามารถลดความเครียดและภาวะหมดไฟในการทำงานในกลุ่มพยาบาลวิชาชีพ

Last updated: 10 ก.พ. 2566  |  1246 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ผลวิจัยพบ "โปรแกรมสติบำบัดรูปแบบออนไลน์" สามารถลดความเครียดและภาวะหมดไฟในการทำงานในกลุ่มพยาบาลวิชาชีพ


.เดิมโปรแกรมสติบำบัดสามารถลดความเครียดกับภาวะหมดไฟในการทำงานในบุคลากรทางการแพทย์ได้ แต่ยังไม่มีการศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมในรูปแบบออนไลน์ จากการศึกษาเรื่อง "ผลของโปรแกรมสติบำบัดออนไลน์ต่อความเครียดและภาวะหมดไฟในการทำงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี" ทำการวิจัยแบบกึ่งทดลอง 2 กลุ่ม ในพยาบาลวิชาชีพของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี จำนวน 80 คน ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่ายโดยแบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมกลุ่มละ 40 คน กลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมสติบำบัดออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet สัปดาห์ละ 1 ครั้ง เป็นเวลา 4 สัปดาห์ ประเมินความเครียดด้วยแบบประเมินภาวะซึมเศร้า วิตกกังวล และความเครียด (DASS-21) ประเมินภาวะหมดไฟในการทำงานด้วยแบบประเมินภาวะหมดไฟในการทำงานของมาลาส (MBI-GS) ก่อนเริ่มโปรแกรมและเมื่อสิ้นสุดโปรแกรม พบว่า โปรแกรมสติบำบัดออนไลน์สามารถลดความเครียดและภาวะหมดไฟในการทำงานด้านการเมินเฉยต่องานของพยาบาลวิชาชีพได้ โดยสามารถประยุกต์ใช้ในการจัดการความเครียดและภาวะหมดไฟในการทำงานในพยาบาลวิชาชีพในช่วงการระบาดของโรคโควิด 19 ได้
.
อ่านเพิ่มเติมทาง : https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jmht/article/view/257861
.
#cite
พริษฐ์ โพธิ์งาม, ศรีรัตน์ ล้อมพงศ์. ผลของโปรแกรมสติบำบัดออนไลน์ต่อความเครียดและภาวะหมดไฟในการทำงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี. วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย. 2565;30(4):276-85.
.
#วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย #ข่าวเผยแพร่วิชาการสุขภาพจิต

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้