ผลวิจัยพบ ปัจจัยทำนายความงอกงามภายหลังเหตุการณ์สะเทือนใจของนักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จำนวนครั้งที่สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก ระยะเวลาที่ผ่านการสูญเสียครั้งสำคัญ ภาวะสติ ภาวะปัญญา และการรับรู้การสนับสนุนทางสังคม

Last updated: 12 พ.ค. 2566  |  16 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ผลวิจัยพบ ปัจจัยทำนายความงอกงามภายหลังเหตุการณ์สะเทือนใจของนักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จำนวนครั้งที่สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก ระยะเวลาที่ผ่านการสูญเสียครั้งสำคัญ ภาวะสติ ภาวะปัญญา และการรับรู้การสนับสนุนทางสังคม

ที่ผ่านมายังไม่พบการศึกษาความงอกงามภายหลังเหตุการณ์สะเทือนใจ (posttraumatic growth: PTG) หลังจากการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักของนักศึกษาไทย จากการศึกษาเรื่อง "ปัจจัยทำนายความงอกงามภายหลังเหตุการณ์สะเทือนใจของนักศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ของประเทศไทย" ศึกษาภาคตัดขวางในกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 217 คน ที่เคยผ่านเหตุการณ์สะเทือนใจ เครื่องมือเป็นแบบสอบถามออนไลน์ ประกอบด้วย ข้อมูลส่วนบุคคล แบบวัดความเศร้าโศกจากการสูญเสีย แบบวัดความงอกงามภายหลังเหตุการณ์สะเทือนใจ แบบวัดสติ แบบวัดปัญญา และแบบวัดการรับรู้การสนับสนุนทางสังคม
.
พบว่า นักศึกษาที่เคยเผชิญเหตุการณ์สะเทือนใจมีการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักร้อยละ 62.2 มี PTG อยู่ในระดับปานกลาง ปัจจัยทำนาย PTG ได้แก่ จำนวนครั้งที่สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก ระยะเวลาที่ผ่านการสูญเสียครั้งสำคัญ ภาวะสติ ภาวะปัญญา และการรับรู้การสนับสนุนทางสังคม การศึกษานี้สามารถเป็นข้อมูลในการส่งเสริม PTG ในกลุ่มนักศึกษาที่สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักในช่วง 3 ปีแรก ด้วยการเสริมสร้างภาวะการมีสติ ปัญญา และการรับรู้การสนับสนุนทางสังคม
.
อ่านเพิ่มเติมทาง : https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jmht/article/view/258857
.
#cite
วัฒนะ พรหมเพชร, ณัฐสุดา เต้พันธ์, กุลยา พิสิษฐ์สังฆการ. ปัจจัยทำนายความงอกงามภายหลังเหตุการณ์สะเทือนใจของนักศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ของประเทศไทย. วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย. 2565;30(4):331-44.
.
#วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย #ข่าวเผยแพร่วิชาการสุขภาพจิต

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้